Om de wachttijden tot een minimum te beperken en een vlotte dienstverlening te kunnen aanbieden, werk ik enkel na telefonische afspraak. Dit laat ook toe om voldoende tijd te reserveren zodat de consultatie zo stressvrij mogelijk kan verlopen.

Ook huisbezoeken in en rondom Turnhout kunnen zo netjes ingeboekt worden.

Voor spoedgevallen is het zeker belangrijk me eventjes telefonisch te contacteren (ook buiten de normale openingsuren) zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden waardoor we uw huisdier zo snel mogelijk kunnen verder helpen.

IMG_0012